Loading...

Yaratıcı Endüstriler

Süratle büyüyen, karlılığı yüksek, nitelikli ve yetenekli insan kaynağını bünyesine çeken, değer zincirlerinin bir araya geldiği sektörler, yaratıcı endüstriler kavramında buluşmaktadır. Ekonomi içinde en yüksek seviyede katma değeri üreterek küresel rekabetin en önemli unsurlarını oluştururlar.

Literatürde yaratıcı endüstriler farklı kategorizasyonlar ile değerlendirilmektedir. İstanbul Yaratıcı Endüstriler Merkezi bünyesinde tüm yaratıcı endüstriler 9 ana kategori olarak gruplandırılmıştır.