Loading...

YEKON

YEKON

YEKON 2012 yılında yaratıcı endüstriler alanlarında faaliyet gösteren; dernek, vakıf, birlik, meslek odası, meslek örgütü, kooperatif vb. tüm sivil toplum örgütlerinin bir arada olması amacıyla, yaratıcı endüstrilerin bütün bileşenlerine açık üst bir çatı dernek olarak kurulmuştur.

2022 yılında tüzüğünü değiştiren YEKON, yaratıcı endüstrilerin bilgiye ve deneyime hızlı erişiminin sağlanması, bu alanda faaliyet gösteren tüm ekosistemin dinamik bir iş birliği içinde çalışabilmesinin sağlanması ve bu iletişimi arttırıcı faaliyetlerde bulunmasının desteklenmesi suretiyle ülke bazında yükselme hızına istikrar getirerek ilerlemenin en üst düzeye kavuşmasına çaba göstermektedir.

www.yekon.org