Loading...

SİNEMA MASASI

 • sektor masalari

SİNEMA MASASI

KATILIMCILAR:

 • Mehmet Soyarslan: SESAM Başkanı (Yapımcı-Müzisyen)
 • Sami Dündar: TESİYAPDER Başkanı (Yapımcı-Yayıncı-Yazar-Yönetmen)
 • Renan Bilek: BİROY Başkanı (Oyuncu- Müzik Yapımcısı-Müzisyen- İletişimci)
 • Erdoğan Erdoğdu: Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı Başkanı (Yapımcı)
 • Rıza Sönmez: Oyuncu-Yapımcı-Yönetmen-Yazar-Gurme

 

Sinema Masasının gerçekleştirdiği ilk toplantı sonrasında ortaya koyduğu çalışma planı:

 • Telif ücretlerinin ödenmesi-tahsilatı konularındaki temel sorunlara çözüm bulunması konusunda çalışılması.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destek bütçesinin yetersizliği nedeniyle çıtasını yükseltemeyen, dünyadaki bütçe destek oranlarının çok altında kalarak kulvar dışına itilen yapıyı güncellemek, çağdaş, gerçekçi ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmak.
 • Sinemada sansürün tamamen kalkması için çalışmak.
 • Telif hakları, Mali Haklar ve Manevi Haklar olarak yasada tanımlanırken aslında işlevsiz olan ve yanlış tanımlanan Manevi Haklar’ın “Yaratıcı Haklar” olarak yeniden tanımlanması için yasa koyucuya maddi temelli öneri oluşturulması.
 • “Türkiye Sinema Bakanlığı” kurulması için yoğun bir mücadele edilmesi.
 • YEKON bünyesinde kurulan YEKON / TÜRKİYE SİNEMA KONSEYİ’ne sektörün tüm bileşenlerinin davet edilmesi bu sayede yüksek bir güç birliği elde edilerek lobi faaliyetlerine başlanması, sektörün tek ağızdan konuşabilecek bir yapıya kavuşturulması için gereken faaliyetlere başlanılması.
 • İstanbul’da “Türkiye Sinema Merkezi” adı altında bir bina kurularak ülke sinemasının tüm hafızasının toplanması, yenilenen bir data sisteminin kurulması, tüm ülkeyi bir plato gibi değerlendirerek gerek yerli yapımcılarımızın bilgiye kolay erişiminin sağlaması gerekse yabancı yapımcıların cazibe merkezi olarak ülkemizi algılamalarının sağlanması için eylem planı ve projeler üretilmesi.
 • Sinema-dizi sektörüne mali kaynakların aktarılabilmesi için reklam verenlerin ve devletin sinemadan elde edeceği faydaların altının çizilmesi, bu alanda eksik kalan ve/veya anlaşılamayan hususların giderilmesi için analiz yapılması ve sürdürülebilir, cazip öneriler oluşturulması.
 • Sektörde faaliyet gösteren kamera arkası çalışanlarının başta mesleki eğitim olmak üzere çalışma güvenliği, telif hakları konularında eğitim setlerinin oluşturulması ve fiziki/online eğitim verilebilmesi için kurslar oluşturulması.
 • “YEKON Sinema Komisyonu” içinde görev alacak kişilerin mutlaka sektörden deneyimli ve etkin kişilerden oluşturulması hususunun öneminin altı çizildi.